Volat j.d.o.o.

arhitektonske djelatnosti i usluge

Kontakt

Martina Brala, d.i.a., ovlaštena arhitektica, direktorica Jadranska 17A, 23242 Posedarje (Zadar)
tel/fax 023/26 66 20
mob 098/66 22 66
e-mail martina.brala@gmail.com

Volat j.d.o.o. za arhitektonske djelatnosti i usluge, Jadranska 17A, Posedarje (Općina Posedarje), upisan je u registrar Trgovačkog suda u Zadru, MBS 110036533, OIB 92093318127. Temeljni kapital društva iznosi 10,00kn i uplaćen je u cijelosti u novcu. Žiro račun broj 2360000-1102341599, IBAN: HR6723600001102341599 otvoren kod Zagrebačke banke. Direktorica: Martina Brala, tel/fax 023/26 66 20.