Volat j.d.o.o.

arhitektonske djelatnosti i usluge

Luksuzna vila za rentanje

LOKACIJA: Vinjerac
PARCELA: 987 m2
GRAĐEVINA: Stambena P+2, Pomoćna Su
GRAĐ. BRUTO POVRŠINA: Stambena: 305 m2 + 145 m2 terasa, Pomoćna: 40 m2
SADRŽAJ: Vila – 1 stambena jedinica (3 sobe s kupaonicama,
sauna, fitnes, bazen)